ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު 2018 ފަށައިފި

  • 1 ވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 50،000ރ،
  • 2 ވަނަ އަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް 30،000ރ
  • 3 ވަނަ އަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް 20،000ރ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 27 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 22:18 1,255

މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 15 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 ޖެނުއަރީ 2019 ގެ ނިޔަލަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 15 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 ޖެނުއަރީ 2019 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރެޑްވޭވް ގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކުން %70 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ އައިޓަމްސްތަކަކަނުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެގޮތުން ފަރުނީޗަރާއި، އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ބަދިގެ ސަމާނުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބިގެންދާ އައިޓަމްސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މިޕްރމޯޝަންގައި ޗައިނާގެ ނަން މަޝްހޫރް ކޮންކާ ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ "ކޮންކާ" ބްރޭންޑު ޓީވީ ރެޑްވޭވްއިން ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިންނަށް އައު ނަމެއްކަމުގައިވިޔަސް "ކޮންކާ" އަކީ މަލްޓި މީޑިއާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފެއްދުމުގައި 38 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން "ކޮންކާ" ބްރޭންޑަކީ 4ކޭ ކޮލިޓީގެ މަންޒަރު ފެނިގެންދާ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެން ހުރި އެންމެ އަގުހެޔޮ ޓީވީކަމުގައި ރެޑްވޭވުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް އާއި އެކު އަލްޓްރާ ސްލިމް ޑިސްޕްލޭ އަދި ގިނަ ފީޗާސްތަކެއް ހިމެނޭ "ކޮންކާ" ބްރޭންޑު ޓީވީގެ 5 ސައިޒުގެ ޓީވީ ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮއަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަނުގެ ތެރެއިން ރެޑްވޭވް އިން ކުރާ ކޮންމެ 1500ރ ގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކޫޕަނުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް ހަފްތާގެ އިނާމްގެގޮތުގައި އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާނޭ ކަމަށް ރެޑްވޭވް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އަދި ޕްރޮމޯޝަންގެ ބޮޑު އިނާމުގެ ގޮތުގައި ތިންފަރާތަކަށް އިނާމް ލިބިގެންދާނީ ނަގުދު ފައިސާއިންނެވެ. އެގޮތުން 1 ވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 50،000ރ، 2 ވަނަ އަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް 30،000ރ އަދި ތިންވަނައަށް 20،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑެތި އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާ ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަންގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއި އެމް އެފް އެލްސީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވަޑައި ގަނެވޭނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް