raajjemv logo
އެމެރިކާގެ އިންޒާރު އިރާނަށް
އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް ވެސް އިރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި
 
ޕެންސް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ހަރުކަށި ބަސްމަގަކީ ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރާއި އިތުރު ފަސްބާރަކާއި އީޔޫއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަށް ކުރާ މަލާމާތެއްކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ޕެންސް ވަނީ އިރާނުން އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޓެސްޓްނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައި
ގޫގުލް

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އިރާނާ މެދު ދަތިކުރުމުގެ އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިތާ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވެސް އެގައުމަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

 

އޭބީސީގެ ނިއުސް ޗީފް އެންކަރ ޖޯޖް ސްޓެފަނޯޕަލޮސް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕެންސް ވަނީ އިރާނުން އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޓެސްޓްނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

"ދިސް ވީކް" ޕްރޮގްރާމުގައި ޕެންސްވަނީ އިރާނުން ގެންގުޅޭ ހަނގުރާމަވެރި އަމަލުތަކާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

ޓްރަމްޕް ޓެސްޓް ކުރަން އިރާނުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ޕްރެޒެންޓަރ އެހުމުން ޕެންސް ވިދާޅުވީ ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ޔަމަނުގެ ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ތައީދުކުރުން ކަމަށެވެ.


އެގައުމަށް އަޅާނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ އެހުމުން ޕެންސް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހުރީ މޭޒުމައްޗަށް ގެނެވިފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޕެންސް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ހަރުކަށި ބަސްމަގަކީ ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރާއި އިތުރު ފަސްބާރަކާއި އީޔޫއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަށް ކުރާ މަލާމާތެއްކަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް