ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
އެމެރިކާގެ އިންޒާރު އިރާނަށް

އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް ވެސް އިރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

  • ޕެންސް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ހަރުކަށި ބަސްމަގަކީ ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރާއި އިތުރު ފަސްބާރަކާއި އީޔޫއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަށް ކުރާ މަލާމާތެއްކަމަށް

ކ. މާލެ | 7 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 18:25 | 2,618

ޕެންސް ވަނީ އިރާނުން އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޓެސްޓްނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައި - ގޫގުލް

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އިރާނާ މެދު ދަތިކުރުމުގެ އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިތާ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވެސް އެގައުމަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

 

އޭބީސީގެ ނިއުސް ޗީފް އެންކަރ ޖޯޖް ސްޓެފަނޯޕަލޮސް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕެންސް ވަނީ އިރާނުން އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޓެސްޓްނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

"ދިސް ވީކް" ޕްރޮގްރާމުގައި ޕެންސްވަނީ އިރާނުން ގެންގުޅޭ ހަނގުރާމަވެރި އަމަލުތަކާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

ޓްރަމްޕް ޓެސްޓް ކުރަން އިރާނުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ޕްރެޒެންޓަރ އެހުމުން ޕެންސް ވިދާޅުވީ ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ޔަމަނުގެ ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ތައީދުކުރުން ކަމަށެވެ.


އެގައުމަށް އަޅާނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ އެހުމުން ޕެންސް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހުރީ މޭޒުމައްޗަށް ގެނެވިފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޕެންސް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ހަރުކަށި ބަސްމަގަކީ ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރާއި އިތުރު ފަސްބާރަކާއި އީޔޫއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަށް ކުރާ މަލާމާތެއްކަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.