އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އިންތިހާބީ ރައީސް ސޯލިހު

ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް

  • އެތަން ތައްޔާރު ކުރީ ސިފައިން
  • ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
  • ހުވާ ކުރައްވާނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 22:47 11,003

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ މާލަން - ރާއްޖެ އެމްވީ

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސިފަވާ ގޮތަށް ހާއްސަ މާލަމެެއް ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ މާލަން ސިފަވާ ގޮތަށް، ހާއްސަ މާލަމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހުޅަނގުފަރާތު ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 85 މެމްބަރުންނަށް ތިބެވޭ ގޮތަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑާ ދިމާލުން ބައެއްގައި ވަނީ ފިލާ ޖަހައިގެން ސްޓޭޖެއް ވެސް ހަދާފައެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 5:00 ގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެ މާލަން ތައްޔާރު ކުރީ ސިފައިންނެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ސިފައިން ވަނީ އެތަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ވެސް ދަނޑަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވިއެވެ.

ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މާލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ސިފައިން-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މޯދީގެ އިތުރުން އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭރުގެ 250 އަށް ވުރެ ގިނަ އިއްޒަތްތެރިން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ. ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާއި ކައުންސިލަރުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދައުވަތު އެރުވިގެން 12،000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް