އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޑރ ޝަހީމް

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން ޑރ ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

  • ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން ވެސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ނަމަވެސް ފަހުން އެނިންމުން ބަދަލުކުރައްވާ މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 07:32 1,701

އައިޔޫއެމްގައި ޝަހީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.. - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް)ގެ ޗާންސެލަރު މަގާމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ހުންނެވި ޝަހީމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗާންސެލަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކަށްވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޑރ ޝަހީމް އިސްތިއުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ރައީސް ޔާމީން އައްޔަންކުރެއްވި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން، މަގާމުތަކުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލާފައިވަނިކޮށްށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން ވެސް ޑރ ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް އޭރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެނިންމުން ބަދަލުކުރައްވާ މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރެއްގައި މަގާމުގައި ހުންނަވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވާތީ އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ޑރ ޝަހީމަށް ކުރިމަތިވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ބޮޑުތަކުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން ޑރ ޝަހީމް ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތަކުން ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ދާދި އަވަހަށް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުންނަވާ މަސައްކަތްތައް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ޑރ ޝަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް