އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އަހުމަދު އަދީބު

ހެބިއަސް ކޯޕަސް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް އަދީބު ހާޒިރުކޮށް ނުދިނުމުން އަޑު އެހުން ކެންސަލުކޮށްފި

  • މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލު ކުރީ މިއަދު މެންދުރު އެކެއް ޖަހާއިރަށް
  • މިއަދު އޮތީ އެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުން
  • ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ނަމަވެސް އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުކޮށް ދިނުމަށް އަދީބު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 19:23 1,911

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު... - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެބިއަސް ކޯޕަސް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް އަދީބު ހާޒިރުކޮށް ނުދިނުމުން އަޑު އެހުން ކެންސަލު ކޮށްފިއެވެ.

އަދީބުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުގެ ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ނުވަތަ ސްޓްރެޗާގައި ނަމަވެސް އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުކޮށް ދިނުމަށް އަދީބު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ އަޑު އެހުމަށް އަދީބު ހާޒިރުކޮށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދީބުގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު އަޑުއެހުން ތާވަލު ކުރީ މެންދުރު އެކެއް ޖަހާއިރަށެވެ. އަދި މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފައިވާއިރު މިއަދު އޮތީ އެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.

މިމައްސަލާގައި އަދީބުގެ ވަކީލުން ވަނީ ތިން ކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެއީ އަދީބު އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމާއި، ގާނޫނާ ހިލާފަށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ މައްސަލައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ކަމަށް ބުނެ، އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ތިން ދައުވާއެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަދީބު ގެންދަވަނީ 33 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ޝަރީއަތްތައް ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް