raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
"ކާބިލް" ސަތޭކަ ކްރޯޑަށް އަރައިފި
 
"ކާބިލް" އަށް 11 ދުވަސް ތެރޭ 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
2,665
ކ. މާލެ |
5 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:38
ކާބިލްގެ ޕްރޮމޯޝަން ޕޯސްޓަރުގައި ރިތިކް ރޯޝަން
ގޫގުލް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ކާބިލް" އަށް 11 ދުވަސް ތެރޭ 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ސަންޖޭ ގުޕްތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ކާބިލް" އާއި އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރި ޝާހުރުކްގެ ފިލްމު "ރައީސް" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑު މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

 

ސްކްރީންތަކުގެ ސާޅީސް އިންސައްތަ ލިބުނު "ކާބިލް" އާއި ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ ސްކްރީނުގައި އަޅުވަމުން އަންނަ "ރައީސް" އާ އަޅާ ކިޔުމުގެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

އެއްވަރެއްގެ ދެފިލްމު އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރުމާ މެދު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޓްރޭޑް އެނެލިސްޓުން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް، މި ދެފިލްމުން ވެސް ވަނީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދާފައެވެ.

ބައެއް ކްރިޓިކުންގެ ފަރާތުން "ކާބިލް" އަށް ތަޢުރީފް އޮހެމުން އަންނައިރު، ސްކްރީންތައް ލިބުނު ޢަދަދާ އަޅާބަލާއިރު، ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ މިފިލްމަށް އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ލެނބިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

 

"ކާބިލް" ގެ ޓީމުން ދަނީ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް އަވަހަށް ޕާޓީއެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ރާވަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ރިތިކް ވަނީ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ހުރިހާ ފޭނުންނަށް އެޕާޓީ އަށް އައުމަށް ވަނީ ދައުވަތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް