ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 09:00
ޓޮޓެންހަމްގެ ޕެނަލްޓީ ކޭން ކުރިޔަށް ފޮނުވާލަނީ
ޓޮޓެންހަމްގެ ޕެނަލްޓީ ކޭން ކުރިޔަށް ފޮނުވާލަނީ
ގޯލް.ކޮމް
ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕްރިމިއާ ލީގު: ކޭންގެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް ސަލާމަތްވިއިރު، ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
 
ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 50 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ
 
ލިވަޕޫލް އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 47 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގަ
 
ހަލް ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 20 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 18 ވަނައިގަ

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހެރީ ކޭންގެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ މޮޅުވިއިރު، ހަލް ސިޓީ އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ މިޑިލްސްބްރާއާ ވާދަކޮށް 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެޓީމަށް ވަނީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްވެސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޓޮޓެންހަމްއެކޭ އެއްގޮތަށް މިޑްލްސްބްރާއަށްވެސް ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޓޮޓެންހަމް އިން ވަނީ އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ މިޑިލްސްބްރާގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ.

މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ލީޑު ނެގީ 58 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހެރީ ކޭން އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ޓޮޓެންހަމް އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 50 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި މިޑިލްސްބްރާ އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 21 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގަ އެވެ.

w
ލިވަޕޫލް އާއި ހަލް ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ ހަލް ސިޓީއާ ވާދަކޮށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ހަލް ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ދެޓީމަށްވެސް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ލިވަޕޫލް އަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.

މެޗުގައި ހަލް ސިޓީން ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެން މިނެޓަކަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯން މޮމަރް އެވެ. މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ހަލް ސިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅުނީވެސް ލިވަޕޫލް އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފްގައި އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށް ލަނޑު ޖަހަން ފުލުފުލުގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މުޅި މެޗުގައިވެސް ލިވަޕޫލް އަށް ވަނީ ހަލް ސިޓީގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސް ފޫ އަޅުވާލެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. ހަލް ސިޓީން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި އުމަރު ނައިސޭ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 47 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގަ އެވެ. ހަލް ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 20 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 18 ވަނައިގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް