ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ކަސަބް ވިޔުން

ވިއަމް އިން ކަސަބް ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

  • މިއީ 10 ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް
  • އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 27 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 09:55 1,898

ކަސަބް ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޭސްބުކް

ކަސަބް ވިޔުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިމެން އޮންޓަރޕްރިނިއަރ އެސޯސިޝަން (ވިއަމް) އިން ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދީ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރުސަތުތައް ފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން ކަމުގައިވާ ވިއަމްގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ޝާއިރާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމު ހާއްސަކޮށްލާފައި ވަނީ ކަސަބު ވިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. ކަސަބު ވިޔުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނެތެމުންދާ މަސައްކަތަކަށްވާ އިރު މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިއަމް އިން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ކަސަބު ވިޔުމުގެ ބޭސިކް ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ދުވަހަށެވެ. ކަސަބު ވިޔުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމު ހާއްސަކޮށްލާފައިވަނީ ވިއަމްގެ މެންބަރުންނަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެންބަރުން ނޫން ފަރާތްތަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަދަދެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ލިބޭ ތަރުހީބަށް ބަލާ އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގައި 30 ވަރަކަށް ފަރާތަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޫލު ބަންދުވުމުން، ޗުއްޓީއަށް މީހުން ދާން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް