ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 23:46
ރޯމާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު ކަސާނޯ
ރޯމާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު ކަސާނޯ
ޓްވިޓަރ
ކަސާނޯ
ޓޮޓީގެ ބަސް ނާހާ ރެއާލް އަށް ބަދަލުވުން އެއީ ހަޔާތުގައި ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއް: ކަސާނޯ
 
ޓޮޓީ ދިން ނަސޭހަތް ގަބޫލުކުރި ނަމަ ކެރިޔަރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: ކަސާނޯ
 
ރެއާލް އަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވި: ކަސާނޯ
 
ރޯމާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ރެއާލް އަށް ބަދަލުނުވުމަށް ޓޮޓީ އެދުނު: ކަސާނޯ

އިޓަލީގެ ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރެންސިސް ޓޮޓީގެ ބަސް ނާހާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުން އެއީ ހަޔާތުގައި ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށް ރެއާލް އަށް ކުރިން ކުޅުނު އެންޓޯނިއޯ ކަސާނޯ ބުނެފި އެވެ.

އިޓަލީގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކަސާނޯ ބުނީ ޓޮޓީ އަކީ އޭނާއާ ވަރަށް ގުޅޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ރޯމާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ރެއާލް އަށް ބަދަލުނުވުމަށް ޓޮޓީ އެދުނު ކަމަށެވެ.

ކަސާނޯ ބުނީ އޭނާ ރެއާލްއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ޔުވަންޓަސް އިންވެސް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޖެންޓް ކައިރީވެސް އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުވަގުތު ބަދަލުވީ ރެއާލް އަށް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ކަސާނޯ ބުނީ އޭރު ޓޮޓީ ދިން ނަސޭހަތް ގަބޫލުކުރި ނަމަ އޭނާގެ ކެރިޔަރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިޓަލީގެ ބާރި އިން ކެރިޔަރު ފެށި މިހާރު އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ކަސާނޯ ވަނީ ސަމްޕްޑޯރިއާ، އޭސީ މިލާން، އިންޓަމިލާން އަދި ޕާމާ އަށްވެސް ކުޅެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގައިވެސް ހިމެނި އެޓީމަށް 30 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

ކަސާނޯ ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު، އޭނާ ވަނީ ރޯމާއާއެކު އިޓާލިއަން ސުޕާކަޕް، ރެއާލްއާއެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަދި އޭސީ މިލާނާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގާއި އިޓާލިއަން ސުޕާކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް