ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ހުޅުވާލައިގެން: ސުއޫދު

  • އީސީ އަށް ޖަވާބުދާރީވާން ވަނީ ފުރުޞަތުދީފައި
  • މިއީ ރައްޔިތުން އެންމެންގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާ މަސައްލައެއް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 12 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހުކުރު 20:03 4,086

ޤާނޫނީ ވަކީޅު ހުސްނުއް ސުއޫދު -

ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށް މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުއޫދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދައްކައިގެން ކަމަށާއި މިއީ ރައްޔިތުން އެންމެންގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާ މަސައްލައެއް ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގާ ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިންނެވެ.

އިންތިހާބާ ގުޅޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޝަކުވާ ލިބުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ (ޕީޕީއެމް) އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންތިހާބާ ގުޅޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވަނީ ރަސްމީކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވެސް އަދި ޕީޕީއެމުން ވެސް ވަނީ އިންތިހާބުގައި ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް