ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 23:41
ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ
ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ
އެޑްމިން
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައަކަށް އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް މަސައްކަތްކުރާނަން: ގާޑިއޯލާ
 
ސިޓީގެ އަސްލު މޮޅު ކުޅުން އަދިވެސް ނުދެއްކޭ: ގާޑިއޯލާ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީއާ ވާދަކުރާ ހުރިހާ ޓީމެއްވެސް ވަރުގަދަ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ސިޓީން ބޭނުންވަނީ އެޓީމުތަކަށްވުރެ ކުރިއަރާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 0-4 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ އާދަޔާ ހިލާފު މޮޅު ކުޅުމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ މެޗު ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޮޑު ލީޑަކާއެކު މެޗު ނިންމާލީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުން ކަމަށެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީގެ އަސްލު މޮޅު ކުޅުން އަދިވެސް ނުދެއްކޭ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި އެ ކުޅުން ދައްކަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 23 މެޗުން ލިބުނު 46 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ޓީމަށެވެ. ފަސްވަނަ ޓީމު ޖެހޭނީ ކޮލިފައިން ކުޅޭށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް