ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:19
ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް
ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް
އެޑްމިން
ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް
ޗެލްސީގެ ލެޖެންޑު ލަމްޕާޑް 21 އަހަރަށް ފަހު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
 
މި ދަނޑިވަޅަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު: ލަމްޕާޑް

ޗެލްސީގެ ލެޖެންޑް ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް 21 އަހަރަށް ފަހު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

 

ލަމްޕާޑް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވަރަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތައް ކްލަބްތަކުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި ދަނޑިވަޅަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެހެން ކަންކަމަށް ވަގުތު ހުސްކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

 

ލަމްޕާޑް ބުނީ އޭނާގެ ކެރިޔަރުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގައުމީ ޓީމަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީ ކެރިޔަރުގައި 300 އަށްވުރެ ގިނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި ނިއުޔޯކް ސިޓީ އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށާއި، މެނޭޖްމަންޓަށް ލަމްޕާޑު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗެލްސީއަކީ އޭނާ ހިތުގެ އެއްބައި ކަމަށާއި، ޗެލްސީއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތައް އަދި އެތައް ހަނދާންތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ވެސް ލަމްޕާޑް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގެ ކެރިޔަރު ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ދެން ލަމްޕާޑް ފެނުން އެންމެ ކައިރީ ކޯޗިން ކެރިޔަރުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންގޮސްދާނެ ކަމަށާއި، ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް