ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:40
ޓޭބަލް ޓެނިސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
ޓޭބަލް ޓެނިސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
ގޫގުލް
ޓޭބަލް ޓެނިސް
ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން
 
މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި މަހުގެ 6 ތަރު ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިކޯސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށް ވެސް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެއެސޯސިއޭޝަންގެ މެއިލް އަށް، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތުތައް ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކޯހުގައި ބައިވެރވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ފުރިހަމަ ނަމާއި ގުޅޭނެ ފޯންނަންބަރެއްގެ އިތުރުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މޭލްއެޑްރެސް ވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާ ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް