ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:52
ބުދަ ދުވަހު ފެށި އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް ބައްދަލުކުރަނީ
ބުދަ ދުވަހު ފެށި އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް ބައްދަލުކުރަނީ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ހޭންޑްބޯލް
ދެވަނަ އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި
 
މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
 
ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން
 
މުބާރާތް ހުޅުވީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ޓީމުގެ މެޗުން

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެވަނަ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފި އެވެ.

ޖުމްލަ 14 އޮފީހަކުން 10 އަންހެން ޓީމާއި 4 ފިރިހެން ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުޅެފައި ވަނީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ޓީމަކާއި ހޭންޑްބޯޅަ މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެކެވެ.

ވެހެމުންދިޔަ ބޯވާރޭގައި ކުޅުނު މި މެޗު 7 ޕޮއިންޓް 5 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެވެ.

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންނަކީ ވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ކުޅިވަރާއި ވަޒީފާތަކުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިކުދިންނަށް ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ އޯޕެނިންގް މެޗަށްފަހު ކުރިއަށްދިޔައީ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ގޭސް އެވެ. މި މެޗު 19 ޕޮއިންޓް 3 ޕޮއިންޓުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވުނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އައިޝަތު ނާޒިމާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން މިރޭވެސް ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ އެ މެޗުތައް ވަނީ ފަސްކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް