ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:39
ޗެލްސީ އަށް ކުރިން ކުޅުނު އިވަނޮވިކް
ޗެލްސީ އަށް ކުރިން ކުޅުނު އިވަނޮވިކް
ގޫގުލް
އިވަނޮވިކް
ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިވަނޮވިކް ޒެނިތަށް ބަދަލުވެއްޖެ
 
ޒެނިތަށް ކުޅެން އަބަދުވެސް އައީ އުންމީދުކުރަމުން: އިވަނޮވިކް
 
ޒެނިތުގައި ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ސެންޓާ އަށް ނުވަތަ ކަނާތް ފަޅިއަށް: އިވަނޮވިކް

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އިވަނޮވިކް ޒެނިތް އެސްޓީ ޕީޓާސްބާގް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އިވަނޮވިކް ޗެލްސީ ދޫކޮށްލިކަން އެޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ޒެނިތުންވެސް ވަނީ އޭނާ އެކްލަބާ ގުޅުނުކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވީ އަގެއް އަދި ކަށަވަރެއްނުވެއެވެ.

ޒެނިތުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިވަނޮވިކް ބުނީ ޒެނިތް ކަހަލަ ބޮޑު ކްލަބަކަށް ބަދަލުވެވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅިގެން ކާމިޔާބު ހޯދަން ކެތްމަދުވެފައިހުރި ކަމަށެވެ.

އިވަނޮވިކް ބުނީ ރަޝިއާ އަށް އެނބުރި އައިސް އެގައުމުގެ ކްލަބަކަށް ކުޅުމަކީ އަބަދުވެސް އުންމީދުކުރަމުން އައި ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ހުރި ލެވެލްގައި ކުރިޔަށް އޮތް ގިނަ ސީޒަންތައް ކުޅެވޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޒެނިތުގައި އޭނާ ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ސެންޓާ އަށް ނުވަތަ ކަނާތް ފަޅިއަށް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގޮތް ނިންމާނީ ކޯޗު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޯޗުގެ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް އޭނާ އިހުތިރާމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާ ކްލަބަކުން 2007 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީއާ ގުޅުނު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އިވަނޮވިކް ވަނީ ޗެލްސީ އަށް ކުޅުނު 376 މެޗުގައި 33 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އެޓީމާއެކު ދެ ޕްރިމިއާ ލީގު، ތިން އެފްއޭ ކަޕް، އެއް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި އެއް ޔޫރޮޕާ ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް