ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ކުޅިވަރު - ޑޭވިޑް ލުއިޒް

ހިލޭޖެހުން ނަގަން ފަރިތަ ނުކުރާކަމަށް ޑޭވިޑް ލުއިޒް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ޑޭވިޑް ލުއިޒްގެ ހިލޭ ޖެހުމަކީ ވޯލްޑްކްލާސް ހިލޭޖެހުމެއް: ކްލޮޕް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 2 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:14 1,409

ޑޭވިޑް ލުއިޒް ފޮނުވާލި ހިލޭޖެހުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ހިލޭ ޖެހުން ނަގަން ފަރިތަނުކުރާކަމަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ޑެވިޑް ލުއިޒް ބުނެފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ބީޓީ ސްޕޯޓް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑޭވިޑް ލުއިޒް ބުނީ ބައެއް ފަހަރު ސަޕޯޓަރުން ހައިރާންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ހިލޭ ޖެހުން ނަގަން ފަރިތަކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް ލުއިޒް ބުނީ އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކީ އޮޓޮމެޓިކް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ފަރިތަވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މެޗެއްގައި ހިލޭ ޖެހުމެއްގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ފަހަރުތައްވެސް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް ލުއިޒްގެ ހިލޭ ޖެހުމަށް ތައުރީފްކުރަމުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް ބުނީ އެ ހިލޭ ޖެހުމަކީ "ވޯލްޑްކްލާސް" ފެންވަރުގެ ހިލޭޖެހުމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު މިގްނޮލެޓްވެސް އެކަމާ ހައިރާންވެފައިހުރި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިގްނޮލެޓް އެ ހިލޭ ޖެހުމާމެދު ހައިރާންނުވާ ނަމަ، އެ ބޯޅަ ދިފާއުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޯޅަ ގޯލުގެ ކަނަށް ދިއުމާއެކު މަތަކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތްކަން އެނގޭކަމަށްވެސް ކްލޮޕް ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް