ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - އޭސީސީ

ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ ދިނުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުން އޭސީސީން ހުއްޓުވައިފި

  • އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 1 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 16:19 7,232

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޭސީސީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ ދިނުމާއި މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، ޕްރޮމޯޝަން ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޭސީސީން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

އޭސީސީ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް މިގޮަތަށް އެންގީ ފެނަކައިގެ މުއައްޒަފުންނަށް ކުއްލިގޮތަކަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އޭސީސީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިފައި ވަނިކޮންނެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަަން ބޯޑަށް އެސީސީން އެގޮތަށް އަންގައިފައިވާކަން އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

"އެޕްޕީއެލް އަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީއަންގާފައި އިތުރަށް ވަޒީފާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް. ޝަކުވާ އައިސްފައި އޮތީ. އަދި ކޫއްޑޫގައި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ވެސް ލިބިފައިވޭ. އެ ދެތަނަށް ވާނީ އެކަން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައި" ލުތުފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދިނުމާއި ފްލެޓް ދިނުންވެސް އޭސީސީން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. 

ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި މިގޮތަށް ވަޒީފާތަކަސް މީހުން ވެއްދުމާއި މުސާރަބޮޑުކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުމާއި އެކު ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް