ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ކުޅިވަރު - އިޓާލިއަން ކަޕް

ކޮޕާ އިޓަލިއާ: އިންޓަމިލާން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ލާޒިއޯ ސެމީ އަށް ދަތުރުކޮށްފި

  • ލާޒިއޯ އަދި އިންޓަ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް އެއް ރަތް ކާޑު ދެއްކި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 1 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުދަ 20:24 1,749

އިންޓަ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލާޒިއޯ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކޮޕާ އިޓަލިއާގައި އިންޓަމިލާން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ލާޒިއޯ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

 

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު އިންޓައާ ވާދަކޮށް ލާޒިއޯ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

އިންޓަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެފައިވަނީ ލާޒިއޯ އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފިލިޕޭ އެންޑާސަން އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ލާޒިއޯ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހުކޮޅު އިންޓަ އަށް ވެސް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އިންޓަގެ މައްޗަށް ލާޒިއޯ ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ލާޒިއޯ އިން ވަނީ އެޓީމުން ދައްކަމުންދިޔަ ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުލުފުލުގައި އިންޓަގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ހަމަލާތައް ފޮނުވާލާފައެވެ.

 

މެޗުގައި އިންޓަ އަށް ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ލާޒިއޯގެ އިމޯބައިލް އަށް އިންޓަގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެޓީމުގެ ޖޯ މިރިންޑާ ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާއެކުގައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ލާޒިއޯ އިން ވަނީ ފައިދާގެ ބޭނުން ހިފާ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެޓީމަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކަސް ރޮޑްރިގޯ އެވެ.

 

މި ލަނޑާއެކު ލާޒިއޯ އިން ކުޅެމުންދިޔައީ ވަރަށް އިތުބާރާއެކުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލާޒިއޯ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެޓީމުގެ ޑެނިއަލް ރަޑޫ ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން ރެފްރީ ވަނީ އޭނާ އަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

 

އިންޓަ އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު 84 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާސެލޯ ބްރޮޒޮވިކް އެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް އިންޓަ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތައް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް