ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ: ވައްޑެ

  • ލީޑަރޝިޕް ނޫން ފަރާތަކަށް ޕީޕީއެމް ހަވަލުކޮށް ހިންގުމަށް އެެއްވެސް ކޯޓަކުން ހުކުމެއްކޮށްފައެއް ނުވޭ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 23:33 4,846

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ލީޑަރު އިބުރާހިމް ވަހީދު (ވައްޑެ) -

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މިހާރު މައުމޫނު ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް)ގެ މެމްބަރު އިބުރާހިމް ވަހީދު (ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން އަންނަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވާތީ، ޕީޕީއެމްއިން ފިޔަވަޅު އަޅައި ވަކިކޮށްފައިވާ، އެޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު ވައްޑެ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ، ލީޑަރޝިޕް ނޫން ފަރާތަކަށް ޕީޕީއެމް ހަވަލުކޮށް ހިންގުމަށް އެެއްވެސް ކޯޓަކުން ހުކުމެއްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ، ޕިޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެ ފަރާތްތަކާއިމެދު މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށެެެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން އަންގާރަދުވަހު ނެރެެފައިވާ ބަޔާނެެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޚާއްސަ ގޮތުން ބާއްވާ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގައި ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް