ނޫސްވެރިންގެ ޝަރީއަތް
ފިޔާޒުގެ ޝަރީއަތް: ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގުން މާދަމާ
 
ޝަރީއަތް އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް ފިޔާޒު ވަނީ އެދިފަ
 
ހެކި ބަސް ނަގަން ގާޒީ ނިންމެވީ ތިން ހެކިންގެ
 
ދައުވާ އިން ދިފާއުވުމަށް ފިޔާޒުގެ ފަރާތުން ހަތް ހެކިން ހުށަހެޅި
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ކ. މާލެ |
ފިޔާޒު: ޝަރީއަތް ދިގު ދެމިގެންދާތީ އަވަސް ކޮށްދިމަށް ވަނީ އެދިފަ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ހުސެއިން ފިޔާޒް މުސާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއިން ދިފާއިވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

 

ފިޔާޒުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ. އެއީ ޖުނަހުގެ ތިން ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. އެ ކުށުގެ އަސާސީ އަދަބަކީ އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

 

ފިޔާޒުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، މުލިއާގެ ކައިރިން ފެނުނު ބޮމެއް، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި ނައްތާލުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނިކޮށް، އެ ސަރަހައްދުން ފިޔާޒު ނުގޮސް، ފުލުހެއްގެ މޭ މަތީ ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ދައުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށް ފިޔާޒު ބުނެ އެވެ.

 

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާކޮށް، ކޮންމެ މީހަކު 28،800 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ.

 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފިޔާޒުގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ އުފުލީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިކަމުގެ ދައުވާއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސް އަލުން ދައުވާކުރީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި އަތްލިކަމުގެ ދައުވާއެވެ.

 

ފިޔާޒުގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޝަރީއަތް މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ބޭއްވި އެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނަގާ ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޮންނާނީ ފިޔާޒުގެ ފަރާތުން ދިފާއުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހަތް ހެކީން ތެރެއިން ތިން ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގުމެވެ. މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ބާކީ ތިބި ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް