އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެއަށް ޕައިލެޓުންނާއި އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރުން ހޯދަނީ
 
ސިފައިންގެ ޕައިލެޓަކަށް ވުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުން، އޮފިސަރު ކޯގެ ލެފްޓިނަންޓް ރޭންކަށް ބަދަލު ކުރާނެ
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކ. މާލެ |
އެމްއެންޑީއެފްގެ ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން: ޕައިލެޓުން ހޯދަން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި
ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އަށް ތިން ޕައިލެޓުންނާއި ހަތަރު އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޕައިލެޓުން ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަށް ވައްދާނީ ޕްރައިވެޓްގެ ރޭންކުގަ އެވެ. އެކަމަކު، އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް، ސިފައިންގެ ޕައިލެޓަކަށް ވުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުން، އޮފިސަރު ކޯގެ ލެފްޓިނަންޓް ރޭންކަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޕައިލެޓުންގެ ވަޒީފާ އަށް ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ލައިސަންސާއި ކްލާސް 1 ކެޓަގަރީގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް އޮތުމުގެ އިތުރުން، އޯލެވެލްގެ ސައިންސް ސްޓްރީމުން މަދުވެގެން ތިން މާއްދާ އިން ފާސް ވެފައިވަުމެވެ.  މީގެ އިތުރުން  އުމުރުން 18 އަހަރާއި 30 އަހަރުގެ މީހަކަށް ވުމާއި ފެނުމާއި އިވުމުގެ ހިއްސު އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އަތުގައި ބޭސިކް އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާ އިން ޑިގްރީއެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރުން ވެސް ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަށް ވައްދާނީ ޕްރައިވެޓްގެ ރޭންކުގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު، އެ މީހުން ވެސް ހަދަން ޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ވޮރަންޓް އޮފިސަރު ގްރޭޑް އެކެއްގެ މަގާމަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 އިން ފެށިގެން ކަމަށާއި ވަޒީފާތަކަށް އެދޭ ފޯމު އަންނަ މަހުގެ 28 އާ ހަމަ އަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް