އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މުލިއާގެ އިން ނެރުނު ތަކެތި ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ، އެއްވެ އަޑު އުފުލައިފި

  • އަޑު އުފުލުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މުލިއާގޭގެ ގަރާޖު ކައިރީ ގައި
  • އަޑު އުފުލުންތައް ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 21:53 6,461

- ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައި ރޭވި، މުލިއާގެ އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ނެރެގެން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ، އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެއްވެއްޖެއެވެ.

މުލިއާގެ އިން ނެރުނު ތަކެތި ދެ ލޮރީއަކަށް އަރުވައިގެން ވެއްދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެކޮޅުގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރާ ތަނަކަށެވެ. އެގޮތުން ލިލީމަގު ގައި ހުންނަ މުލިއާގެ މެންޓެއިންސް ސާވިސް އަށް ދެ ލޮރީއަކަށް އެއްޗެހިތަކެއް ބަރުކޮށްގެން ވެއްދި ކަމަށް މަންޒަރުދުއް މީހުން ބުންޏެވެ.

ފޮށިތަކަށް އަޅައި ބަންދުކޮށްފައި އެ ތަކެތި ދެ ލޮރީ އެއްގައި ގެންގޮސް، އެތަނަށް ވެއްދުމާއެކު، ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެތަނަށް އެއްވެ، އަޑު އުފުލާފައެވެ. އަޑު އުފުލި މީހުން ބުނީ މުލިއާގެ އިން ނެރެގެން އެތަނަށް ވެއްދި ތަކެއްޗަކީ ކޯއްޗެއްކަން އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އަމަލުތައް ފޮރުވުމަށް ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް