ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސި އިންތިޚާބު 2018

އިންތިޚާބުގެ އޮތް ދުވަހުގެ ކަންތަށް ރަނގަޅު: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮބްޒާރވާރސް

  • 30 އޮބާޒާރވަރުން ހަރަކާތްތެރިވި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:31 2,828

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހު ކަންތަށް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާރވާރުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮބްޒާރވާސް ޓީމުން ހޯމަ ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހު ކަންތަށް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށާއި، މުޅި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ފާހަގަވެފައިވަނީ އަމަން އޮމާންކޮށް ކަމަށެވެ.

އޮބްޒަރވަރުންގެ ވާހަކަތައް މިހެން ހުރި ނަމަވެސް، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތަށް ދިޔައީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

30 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮބްޒާވަރުން އިންތިޚާބުގައި ކަންތަށް ބެލުމުގައިވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތަށް ކަވަރު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ ނޫސްވެރިންނަށް ވިސާ ނުލިބިގެން "އައިއެފްޖޭ" އިންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް