ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 03:39
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ބ. އޭދަފުށި
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ބ. އޭދަފުށި
ގޫގުލް
އެފްއޭއެމް
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 75 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ވ. އަދި އއ. އަތޮޅުން ބައިވެރިވީ އެންމެ ޓީމެއް
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ އޭދަފުށި
 
މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ 74 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފަ

އަންނަ މާޗު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 75 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފި އެވެ.
އެފްއޭއެމް އިން ބުނީ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ހަމަވިއިރު، ރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅަކުން ޖުމްލަ 75 ޓީމް ބައިވެރިވެފައި ވާކަމަށެވެ. އަށް ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގައި މިފަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޓީމްތައް ވާދަކުރަނީ ހދ. އަތޮޅުންނާއި ތ. އަތޮޅުންނެވެ. އެއިން ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ހަތް ރަށެއް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެ އެވެ. މިމުބާރާތުގައި މިފަހަރު އއ. އަތޮޅުން މާޅޮސް އެކަނި ވާދަކުރާއިރު، ވ. އަތޮޅުން ވެސް ވާދަކުރަނީ ފުލިދޫ އެކަނި ކަމަށް އެފްއޭއެމްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 
މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ފޯމެޓަށް އެފްއޭއެމުން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ލީގަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު މި އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެނެސް މުބާރާތް ފެށުން ވަނީ އަވަސްކޮށްފަ އެވެ.
މި މުބާރާތް މި ފަހަރު ކުރިޔަށްދާނީ ދެ ބުރަކަށެވެ. އެއީ އަތޮޅުތަކުގެ ބުރާއި މާލޭގައި ހުރިހާ ޒޯނެއްގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ މެދުގައި ކުޅޭ ޒޯން ލީގު ބުރެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގަށް ހޮވޭނީ ޒޯން ލީގު ބުރުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ.
މިފަހަރު ލީގަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގެ ޓީމުތައް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހު މާލޭގައި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ މުއްދަތުގައި އެ ޓީމުތަކަށް މާލީގޮތުން ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ބ. އޭދަފުށްޓެވެ. އެފަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 74 ރަށަކުން ބައިވެރިވި އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް