އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫގެ ކާމިޔާބާއިއެކު އުފާފާޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް!

  • ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައި

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 21:09 6,303

ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައިޥާ ބައެއް ރައްޔިތުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމާއި ގުޅިގެން އެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ.   

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 58 ޕަސެންޓް ވޯޓުން އިބޫ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުންނެއް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެކި އުމުރުފުރައިގެ ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ރައްޔިތުންނާއި އެކު އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ފަރާތްތައްވެސް ދަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

ކޯލިޝަންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެފައިވާއިރު، އިންތިޚާބުން ލިބުނު މިނިވަން ކަމާއިއެކު މިހާތަނަށް ވަޒީފާގެ ބިރުގެ ސަބަބުން ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަސްޖެހިފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންވެސް ވަނީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައެވެ.

މާލޭގައި ކޯލިޝަންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައިވެސް ދަނީ އިބޫގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭވެސް އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާއިރު، ބައެއް ރަށްތަކުގައި ހޯމަ ދުވަހުވެސް އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް