ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:31
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިދާރާ
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިދާރާ
ވީނިއުސް
އެފްއޭއެމް
ދަނޑުގައި ގޮނޑި ޖެހުމަށް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވޭނެ: އެފްއޭއެމް
ގޮނޑި ޖެހުމުން 6200 އަށް ޖާގަ ކުޑަވާނެ
މިހާރު ދަނޑަށް ވަދެވެނީ އެއްފަހަރާ 8500 މީހުންނަށް
ގޮނޑި ޖެހުމުން އިތުރަށް ދަނޑު ތަރައްގީ ވެގެންދާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއެކު މުޅި ދަނޑުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ގޮނޑި ޖެހުމަށް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން ކަމަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.
އެފްއޭއެމުން ބުނީ ގަލޮޅު ދަނޑަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހިލައިގެން މެޗުތައް ބެލޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ދަނޑު ފެނިގެންދާނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުޅި ދަނޑުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ގޮނޑި ޖެހުމަށް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން ނިންމާ، އެކަން ކޮށްދޭނެ ރަނގަޅު ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެ އެވެ.
ދަނޑުގެ އުތުރާއި ދެކުނު ފަޅީގައި އެއް ވައްތަރުގެ ގޮނޑި ޖަހާއިރު އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކް ހިމެނޭ ފަޅި އާއި ރޮސްޓޮމްގެ ދެފަޅީގައި ޖަހާނީ އެއްވަރުގެ ގޮނޑި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވީއައިޕީ އޭރިޔާގައި ވެސް ތަފާތު ހިތް ގައިމު ގޮނޑިއެއް ޖެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.
ގައުމީ ސްޓޭޑިއަމްއަށް މިހާރު ވަދެވެނީ ގާތްގަޑަކަށް 8500 މީހުންނަށެވެ. އެހެން ކަމުން ދަނޑުގައި މުޅިން އާގޮނޑި ޖެހުމުން ދަނޑުގެ ޖާގައިގެ އަދަދު އުޅޭނީ ގާތް ގަޑަކަށް 6200 ގައެވެ.
ބޮޑު ބަދަލުތަކަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށް ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗް އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުމަށް އެފްއޭއެމްއިން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ އެމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާ ދެޓީމަކީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް