އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިނގިރޭސި ސަފީރު ފާޅުކުރައްވައިފި

  • އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ހިނގައިފާނެ ކަންކަމާ މެދު ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި
  • ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށްށާއި، ޑިމޮކްރަސީއަށް ދެވޭ ދެރައެއް

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 2 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 17:37 5,235

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޭމްސް ޑޯރިސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި، އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ހިނގައިފާނެ ކަންކަމާ މެދު ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށްށާއި، ޑިމަކްރަސީއަށް ދެވޭ ދެރައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އުއްމީދު ކުރަނީ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި، މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޖޭމްސް ޑޯރިސް ފާޅު ކުރެއްވިއިރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، މިނިވަން ވެސް ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް