ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޫކޮށްލައިފި

  • ޢުޘްމާން ދޫކޮށްލުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިރުއޮއްސޭހާއިރު

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
@arushams

ކ. މާލެ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:54 3,531

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ބުނޭ -

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުޘްމާން ރަޝީދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ހިންމަފުށީ ކޯޓުގެ، ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުޘްމާން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޟާއަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އަދި އުޘްމާނަކީ މުޖްތަމައަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ރިޟާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅެދާނެ ކަމަށް ހިންމަފުށީ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މާފުށީ ކޯޓުން ވަނީ ޢުޘްމާން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެބޭފުޅާ ދޫކޮށްލުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހާކަންހާ އިރު އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ޢުޘްމާން ދޫއްކޮށްލުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ ވޯޓުލާން 14 ވަރަކަށް ގަޑިއިރަށްވެފައި ވަނިކޮށްނެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް