ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އަލިފާން ރޯވުން

ރ. ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރައިގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރޯވި ޚަބަރު ލިބުނީ ދަންވަރު 3:15 ގައި ކަމަށް
  • މިހާރު އަލިފާން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
@arushams

ކ. މާލެ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 04:56 8,608

ރަސްމާދޫގެ ބަދަރުން ފާބައިރު ފުރަތަމަ މޫނު ޖެހޭ ތަނަކީ ތެޔޮ ފިހާރަ -

ރ. ރަސްމާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރާގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތާހާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެތަނުގައި ރޯވި ޚަބަރު ލިބުނީ ދަންވަރު 3:15 ގައިކަމަށެވެ. އެ ފިހާރައަކީ ރަސްމާދޫގެ ބަދަރުން ފައިބާއިރު ފުރަތަމަ މޫނު ޖެހޭ ތަން ކަމަށާއި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެތަން އެއްކޮށް އަދާ ހުލިވެފައި ކަމަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ އެއްވެސް އިމާރާތެއްގެ ކައިރީގައި ނޫން ކަމުން އަލިފާނުގެ އަސަރު އިތުރު ތަނަކަށް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ތާހާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އަލިފާން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި 95 އިންސައްތަ ނިއްވާލެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ތާހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތާ އެތެރޭގައި ހުންނާނީ ގާތްގަޑަކަށް 2000 އަކަށް ލީޓަރު ޑީސެލްއާއި 1500-2000 އަދަދަކަށް ލީޓަރު ޕެޓްރޯލްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްއާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު 3:40 ހާއްކައިރު ލިބުމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބެއެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 15 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް