ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:10
ޔުވަންޓަސްގެ ފޯވާޑް ހިގުއައިން
ޔުވަންޓަސްގެ ފޯވާޑް ހިގުއައިން
ޓްވިޓަރ
ގޮންޒާލޯ ހިގުއެން
އިންޓަ މިލާން ބަލިކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލީގު ތަށި ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލެވޭނެ: ހިގުއައިން
 
އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ޔުވަންޓަސް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިންޓަ މިލާން ބަލިކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ޔުވަންޓަސް އަށް ލީގު ތަށި ހޯދުމަށް ގާތަށް ޖެހިލެވޭނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ބުނެފި އެވެ.

 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ހިގުއެން ބުނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޓަމިލާނާ ދެކޮޅަށް ޔުވަންޓަސް ކުޅޭ މެޗުން ޔުވަންޓަސް އަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ކްލަބަށް ލީގު ތަށި ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ހިގުއައިން ބުނީ އެ މެޗު ވެގެންދާނީ ވަރަށް ވާދަވެރި މެޗަކަށް ކަމަށާއި، މޮޅުވާން އުނދާގޫވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަނގަޅު އަޒުމަކާ އެކު ނިކުމެއްޖެ ނަމަ މޮޅުވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ހިގުއައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އިންޓަ އަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ހިގުއައިން ބުނީ އެޓީމުގެ ދިގު ތާރީހުގައި އިޓަލީ ލީގުގައި އަދި އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ގިނަ ތަށިތަކެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ސީޒަނުގައި ޔުވަންޓަސް އަށް ހިގުއައިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ ވަނީ 21 މެޗު ކުޅެ 15 ލަނޑު މިހާތަށް އެޓީމަށް މި ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ މި ސީޒަނުގައި ޔުވަންޓަސްއާ ގުޅުނީ 90 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށެވެ.

 

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ޔުވަންޓަސް އޮތީ ކުޅުނު 21 މެޗުން ލިބުނު 51 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. ޔުވަންޓަސްގެ ފަހަތުން ދެވަނައިގައި އޮތީ 22 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ރޯމާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް