އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން މީހުންގެ އިނާޔަތް އިތުރު ކުރާނަން: އިބޫ

  • މިހާރު ދެމުންދަނީ 2،000 ރުފިޔާ
  • އިނާޔަތް ކުޑަ ނުކޮށް، އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 21:24 3,267

ރާއްޖެޓީވީގެ ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރުގައި އިބޫ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެމުންދާ އިނާޔަތަށް ބަދަލު ގެނެސް، އިނާޔަތް އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހޮޓެލް ޖެންގައި ކުރިއަށްދާ ރާއްޖެޓީވީގެ "ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު"ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އިނާޔަތް ކުޑަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިނާޔަތަށް ބަދަލު ގެނެސް، އިނާޔަތް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ދެމުންދަނީ 2،000 ރުފިޔާއެވެ. އެ އިނާޔަތް 5،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން ވަނީ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލާފައެވެ.

ނަމަވެސް އިނާޔަތް ބޮޑު ކުރައްވާނެ މިންވަރެއް އިބޫ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް