އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: އިބޫ

  • ކުލި ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ ދޫކުރާނަން
  • ލުއި ލޯނު ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދޫކުރާނަން

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 22:19 3,141

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރަށް ވަޑައިގެން - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ދައުރު ނިމޭ އިރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ކުލި ނުދެއްކޭ ހާލަތުގައި ސަބްސިޑީ ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ، ފަސޭހަ ކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭ ގޮތްތައް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް އެކަމާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލާނެ ކަމަށެވެ. 

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފުރަތަމަ ބަޔަކީ، އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތި  ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތި  ތިބި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެމީހަކަށް އަމިއްލައަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅެވެންދެން އެކަން ކޮށްދޭގޮތަށް. ދެވަނަ ބަޔަކީ ކުލި ނުދެއްކޭ ހާލަތުގައި ސަބްސިޑާއިސް ކުރާ ސިޔާސަތު. މިކަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް، ހައުސިންގ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ޕޮލިސީގައި ބައިވެރިވެވޭނެ.  ތިންވަނަ ބަޔަކީ ބޭނުންވާ ފްލެޓް ނުވަތަ ގެއެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ ލޯނު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ލިބޭ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުން." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ

 އިބޫ ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިކަން ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ލޯނު ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަ ޕަސެންޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކާއެކު ލޯނު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް