ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:46
ސީނިއާ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމް
ސީނިއާ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވޮލީބޯލް
އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާޗު މަހު ރާއްޖޭގައި
 
އެ މުބާރާތަށް ވާއިރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ނިމޭނެ
 
ފިރިހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 9 ގައުމު ވާދަކުރާނެ
 
ފިރިހެން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗު މަހު މާލޭގައި

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ލަތީފް މިހެން ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 27 އިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭވީސީ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރު ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

 

މާޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 9 ގައުމަކުން ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، އެ މުބާރާތަކީ ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ފިރިހެން ވޮލީބޯލް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސަރަހައްދުގެ ކޮލިފިކޭޝަން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން ނިންމިއިރު، އެ މުބާރާތަށް ވާއިރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓު މަރާމާތުކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ތިންވަނަ މަގާމު ހޯދާފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ފިރިހެން ޓީމުން ވަނީ އެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މަގާމު ވެސް ހޯދާފަ އެވެ.

 

މާޗު މަހު ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މުބާރާތަކަށް ވުމުން މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިދާނެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެބަތިއްބެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި