ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:43
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކުރިން ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކުރިން ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ޓްވިޓަރ
ނިއުރޭޑިއަންޓް
ނިއު އިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އަދިވެސް މުސާރަ ނުދޭ!
 
ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ ދޭނަން: ޓެޑް
 
މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މުސާރަނުދީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ހުރެދާނެ: ޓެޑް
 
ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނިއު އިން ވަނީ ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކޮށްފަ

ރެކޯޑު ބަޖެޓަކާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ނިކުތް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އަދިވެސް އެޓީމުން މުސާރަ ނުދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުސާރަ ނުދެނީ ޓީމު ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބްތަކާ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންކަން ވެސް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނިއުގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ހަސަން ރަޝީދު (ޓެޑް) ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މުސާރަނުދީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތިބެދާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ މަހެއްގެ މުސާރަ ކަމަށެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އެޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރިހާ އަވަހަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެޑް ވިދާޅުވީ، އެފްއޭއެމް އިން ވެސް އަންނަނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ފައިސާ ނިއުއަށް ދޫކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ.

 

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް މިހާތަނަށް ނިއު އިން ކޮށްފައިވާއިރު، އެޓީމުން ވަނީ ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން، ބިދޭސީ ކޯޗެއް އަދި ބިދޭސީ ފިޒީޝަނެއް ބޮޑު އަގުގައި ގެނެސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީމުގައި ތިބި ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ވެސް އެ ކްލަބުން ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި