ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 05:15
ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްގެ އިދާރާ
ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްގެ އިދާރާ
ވީނިއުސް
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ޓީމުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި: އެފްއޭއެމް
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކްސްކޯގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ
 
މިއަހަރަކީ ގައުމީ ޓީމަށް މުހިންމު އަހަރެއް
 
ހާއްސަ ކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ނެގި ހާއްސަ ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.
ގައުމީ ޓީމަށް މިއަހަރަކީ މުހިންމު އަހަރަކަށް ވުމާއެކު ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ މެޗުތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުޅެން ޖެހިފައި ވުމުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ދެން އޮންނަނީ ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ. އަދި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންނަ އެކްސްކޯ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ނެގި ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރާނެ އެވެ.
އެފްއޭއެމުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމުން ބުނީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ލައްވާލާފައި ވަނީ އޮމާނާއި ފަލަސްތީނާއި ބޫޓާނާ އެކު ނިސްބަތުން ފަސޭހަ ގްރޫޕެއްގައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ގްރޫޕުގެ ދެ ވަނަ ހޯދައި އެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް އޮތުމުން މިއަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ދޭންވާ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
ރާއްޖެ އިން އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައިވާ އިރު، މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ މާޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށެވެ. މިމެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގަ އެވެ.
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ އިތުރުން މިއަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް އެބަ އޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕާކް ބޯ ރާމް މަރުވެއްޖެ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ، އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެއަށް އަންނަން ފަށައިފި
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،634ށް އަރައިފި
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
އީރާން، ލުބުނާން، އިސްރާއީލް އަދި ފަލަސްތީނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އިންޤިލާބީ އީޖާދެއް!
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު