ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ބިރު ދެއްކިޔަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން: އިބޫ

  • ފުލުހުން ބުނަނީ އިބޫގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 18:44 1,273

އިބޫ: ކެމްޕެއިންގައި ށ. ފީވަކުގައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް ކުރަން ނިކުމެ ހުންނެވި މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 

ށ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ބުދަ ދުވަހު އެ އަތޮޅު ފީވަކަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމަން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތުގައި ފަަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. 

ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަަމަށް އިބޫ އެ އިޝަރާތް ކުރައްވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން މި ދަތުރުފުޅުގައި ނ. އަތޮޅު ހެނބަދޫގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރަށް ތަޖުރިބާކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ނަމަވެސް ވޯޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ރައްޔިތުން ގެއަށް ނުދިއުމަށްވެސް އިބޫ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް