ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ނުކުންނަން މަޖޫބުރު ކުރުވަނީ މި ހިތެއް ނެތް ސަރުކާރުން: އައިޝާ

  • މީ ހިތެއްނެތް ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދިވެހިން އަނިޔާއަށް ބޯނުލަބާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:15 13,029

އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި އައިޝާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދުވަހަކު ވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވާ އަދި ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށްވެސް ނާރާ މީހުންނަށް އެކަންކުރުވަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ މި ހިތެއްނެތް ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ދުވަހަކުވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ނޫޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ސިޔާސީ މައިދާނުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް އަންނަން މަޖުބޫރުވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަސާދަޔާ ކޮރަޕްޝަނާއި އިސްރާފު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އައީޝާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހިޞޯރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ދައުލަތުގެ މުހިންމު މުއައްސަސާތައްވެސް ވާގިނައްތާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވުމަށް އެތައް ގުނަޔެއްގެ ބޭކާރު ޚަރަދުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް އައިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވައްކަން ނުކުރިނަމަ، އިސްރާފު ނުކުރިނަމަ ތަރައްޤީވަމުންދާނީ އަރަންޏާއެކު، ދިވެހިން ތަރައްޤީ ބޭނުންވަނީ އަރަންޏާއެކު" އައިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމްބަރު އައިޝާ ދައްކަވާލައްވަނީ

އައިޝާ ވިދާޅުވީ މިވެރިކަމުގައި އެތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާއިރު ބޮޑުވަރިހަމަވެފައި ބަލަން ނުތިބޭނެކަން ކޯލިޝަނުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށައި ފިރިހެނުންނާއި ޒުވާނުންވެސް މިއަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް އައިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް