އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - އެއްލައިދޫ މަނިކު

ރައީސް ޔާމީންގެ ޅިޔަނު އެއްލައިދޫ މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ

  • ނިޔާވީ އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް
  • ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެގެން ފަރުވާ ހޯއްދަވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:10 6,832

ރައީސް ޔާމީންގެ ޅިޔަނު އެއްލައިދޫ މަނިކު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެއްލައިދޫ މަނިކަކީ ރައީސް ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކޮއްކޯފުޅު މުސްލިމާ އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފިރިކަލުންނެވެ.

މަނިކު އަވަހާރަވީ، ފުރަމޭގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގެ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ހޮނިދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއެވެ. 

އުމުރުފުުޅުން 57 އަހަރުގައި މަނިކު އަަވަހާރަވި އިރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވީ ކިޑްނީ އާއި ލިވާގެ އާލާސްކަންފުޅަށެވެ.

މަނިކު އަލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ކުރައްވާފައި ވަނީ ސްރީ ލަންކާގައެވެ. ނަމަވެސް ކަމަށް ހާލު އިތުރަށް ގޯސްވުމުން، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މަނިކު ނިޔާވީ އަވަހާރަވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވުމަށް ފަހުއެވެ. ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާތާ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. 

މަނިކު އަވަހާރަވި އިރު އަނބިކަނބަލުން މުސްލިމާ އަބްދުލްގައްޔޫމް ހުންނެވީ އިންޑިއާގައެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ ލ. ފޮނަދޫގައެވެ.

މަނިކު ނިޔާވިއިރު ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވި ޖަލްސާއެއް ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މަނިކު ނިޔާވިކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު ޖަލްސާ ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް