ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އައްތަހިޔާތުގައި އެއް އިނގިލި ތަޅުވަނީ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރަށް ވެގެނެއް ނޫން، މުރުތައްދު ނުވޭ: އަލީ ޒާހިރު

  • ރައީސް ޔާމީން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުންޏަސް ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަ ކަމުގައި އެހެން ފަރާތްެއް ބައިވެރި ނުކުރާނެ
  • އައްތަހިޔާތުގަ އެއް އިނގިލި ތަޅުވަނީ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރަށް ވެގެނެއް ނޫން

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 02:38 56,016

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ނަމާދުގެ އައްތަހިޔާތުގައި ޝަހާދަތް އިނގިލި ތަޅުވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ކުރައްވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރަކީ އެއް ނަމްބަރަށް ވުމުން ނޫންކަމަށާއި މުރުތައްދު ނުވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

"ބްރިޖު ސަޅި" ނަމުގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއް ނަމްބަރަކީ ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު އަކުރު ކަމަށްވާނަމަ އައްތަހިޔާތުގައި أشهدُ أنْ لا إلهَ ކިޔަނީ އެއް އިނގިލި ތަޅުވަމުން ކަމަށާއި ދެ އިނގިލި ތަޅުވާނެކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ. 

"ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ދޭއް އަންނާނީ އެކަކަށްފަހު ދެއްތޯ. އެކެއް އެއީ ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު އަކުރު ކަމަށްވަންޏާ  أشهدُ أنْ لا إلهَ ކިޔަނީވެސް އެއް އިނގިލި ތަޅުވަމުން އައްތަހިޔާތުގައި. ދެ އިނގިއްޔެއް ނުތަޅުވަން އަޅުގަނޑުމެންނެއް. ދެ އިނގިލިން ތަޅުވާނެކަމެއް ނެތް. ދެ ފިކުރެއް ނުގެންގުޅޭނެ އަޅުގަނޑުމެން" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށް ރައްދު ދެއްވާ އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އެއްކައުވަންތަ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވިދާޅުވިޔަސް ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަ ކަމުގައި އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި އައްތަހިޔާތުގަ އެއް އިނގިލި ތަޅުވަނީ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރަށް ވެގެނެއް ނޫން ކަމަށާއި މުރުތައްދު ނުވުމަށް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް