އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށް، މެމްބަރުކަން ގެއްލުވާލައިފި

  • ޕީޕީއެމްއަށް ގެލުންވާ ގޮތްގޮތަށް ފަޒާދު ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:16 3,258

އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގައި ފަޒާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން - އެމްއެންޑީއެފް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ފަޒާދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިފާއުވުމަށް ދެ މެމްބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންވެސް ފަޒާދު ހިތްޕަވާފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލިއިރު ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަމަށް ސިޓީގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، ފަހަކަށް އައިސް ޕާޓީގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ފަޒާދު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޕާޓީން އަންގާ އެންގުންތަކާއި، ޕާޓީން އެދޭ ކަންކަމުގައި ޕާޓީއަށް އެއްބާރުލުންދެމުން ނުގެންދާކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެވިިފައިވާކަމަށް ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޭގެއިތުރުން ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަޒާދު އަމަލުކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް ފަޒާދު އަމަލުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް އެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޕާޓީއަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ފަޒާދު ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށްވެސް ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ އެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ފަޒާދު، ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުމާއެކު އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިގެންދާނެ އެވެ. ސަރުކާރުން ފާސްކުރި، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ، އަދި ޕާޓީއަކުން ވަކިކޮށްފިކަމަށްވަނީނަމަ އެ މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިގެންދާނެ އެވެ. 

ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިިއިރު، އޭނާ މިވަގުތުވެސް އުޅުއްވަމުންގެންދަވަނީ އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގައި ހއ. އަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއެކު ވަޑައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް