ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމިން އާއި ނިހާން އަދި އަދުރޭ ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ފުލުހުން އަހާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ: ޑރ ޖަމީލް

  • ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ފަހުވަގުތުވެސް އިސްލާހުވާން ނޭނގުނު ތަނެއް

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 17:04 22,004

ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ރަހީމް ޢަބްދުﷲ، މުސާރައާ ނުބައްދަލު ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ފުލުހުން އައްސަވާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ ޖަމީލް ބުދަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން އަކީ އިލްމީ އަދި ޤާނޫނީ ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންނަށް ޓެގް ކުރައްވާ ޑރ ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މުސާރައާ ނުބައްދަލު ތަނަވަސްކަން ހޯދިގޮތް ރައީސް ޔާމީންއާއި ނިހާން އަދި އަދުރޭ ކައިރިން ސާފުކުރާނީ ކޮން އިރަކުންތޯއޭ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ ޖަމީލް ވަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ފަހުވަގުތުވެސް އިސްލާހުވާން ދަސްނުވި ތަނެއްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް