ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - އެމްރިކާއަށް ވަނުން މަނާ ލިސްޓ

އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމު ތަކުގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން ލަނީ

  • މިހާރު އެލިސްޓުގައި މުސްލިމް 7 ގައުމެއް ވަނީ ހިމަނާފައި

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:42 1,487

ޓްރަމްޕް: މުސްލިމް ޤައުމުތަކާމެދު ތަފާތު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވާ - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފިއެވެ.

އެލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން އިތުރުވެދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވީ ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިންސް ޕްރައިބަސްއެވެ.

އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި މިވަގުތު އޮތީ އީރާން، އިރާގް، ލީބިޔާ، ސޫދާން، ޔަމަން،ސީރިޔާ އަދި ސޯމާލިޔާއެވެ.

ވައިޓްހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިންސް ޕްރައިބަސް ވިދާޅުވެފއަިވާ ގޮތުގައި އެޤައުމުތަކަކީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތްތައް އެޤައުމުތަކުގައިވެސް ހިންގާ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންގްރެސް ތެރޭގައާއި އަދި ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ޤައުމުތައް ކަމަށެވެ. އެފަދަ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ޕާކިސްތާނަކީ އެގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ޕާކިސްތާނާމެދު އެގޮތައް ދެކޭކަން ހާމަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް