ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރާއްޖެ - އިނގިރޭސިވިލާތް

ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ ވަކި ދީނެއް އޮވެގެނެއް ނޫން: އިނގިރޭސި ސަފީރު

  • ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ބަޔާންތައް ނެރޭއިރު ބަލާ ކަމެއް ނޫން
  • ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނިންމުމާއި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ވެސް އޮންނާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި
  • އެގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ގައުމެއް

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
Saaif80

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 17:19 8,359

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރާއްޖެއާ މެދު އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ ރާއްޖޭއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމަކަށް ވުމުން ނޫން ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ ދީނުގެ މައްސަލައެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ބަޔާންތައް ނެރޭއިރު ބަލާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ގުޅިގެން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.  

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ޖިހާދަށް ދިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ލައްކައެއްހާ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑޯރިސް ވިދާޅުވީ އެފަރާތްތައް އަލުން އެނބުރި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގައުމަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެއިން އަދާކުރާ ދައުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ތަފާތު އެކި ފިކުރުތަކާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑޯރިސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނިންމުމާއި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ވެސް އޮންނާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ސަފީރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އެގޮތުން އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮވާލި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ފާސްކުރި އޮނިގަނޑަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތަކީ މި އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ޤައުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން ބަޔާންތައް ނެރެމުންދަނީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފޮހެލުމަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީނެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ނެރެފައިވާ އެއްވެސް ބަޔާނަކަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަ ދީފައިނުވާއިރު ސަރުކާރުން އެކި ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ އޮޅުވާލައި ގައުމުތަކާއި ޖެހި ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑިޕްލޮމެޓުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް