އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - މުދަލު ޒަކާތް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

  • ބޮލަކަށް 1000 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެރަށެއްގައި ފަގީރުން އުޅޭ ނިސްބަތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ވަނީ ފޮނުވާފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 12:39 682

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޒަކާތް ބަހަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 15:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި ޒަކާތް ބެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބޮލަކަށް 1000 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެރަށެއްގައި ފަގީރުން އުޅޭ ނިސްބަތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި 3302 ފަގީރުންނަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ.ތިނަދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި ޖުމްލަ 9992 ފަގީރުންނަށް މިފަހަރުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް