ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ހދ ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތައް ހުސްކުރަން ފަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި

  • މިހާތަނަށް ހުސްކުރީ މީހުން ނޫޅޭ 4 ގެއެއް
  • ބަދަލު ދޭ ގޮތާމެދު ގެތަކުގެ ވެރިން ކަންބޮޑުވޭ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 07:16 2,595

ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް އެރަށް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - މުހައްމަދު ފަޒީން

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތައް ހުސްކުރަން ފަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފިއެވެ.

އެއިން ގެއެއްގެ ވެރިފަރާތުން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ބުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގެތަކުން ނުކުތުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެ ގެތަކުން ނުކުމެ އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ގޮތަކަށް ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ހުސްކޮށްފައި ވަނީ މީހުން ނޫޅޭ ހަތަރުގެއެކެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ އަށް މަސް ދުވަސް ވަންދެން އެގޮތަށް ކުލި ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައި ވާއިރު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައި ވަނީ އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ފައިސާ ދޭނީ ކޮންމެ މަހަކަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

ކުޅުދުއްފުށިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ ގެތަކުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ އެއްޗަކާމެދު އެގެތަކުގެ ވެރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އަގުމަގު ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އަގުމަގު ކުރުމުގައި ހަމަޖެހޭ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތްކަމަށާއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް އެކަންކޮށް ނިންމާލީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިވެސް ދީފައިވަނީ ގުރުއަތަކަށްވެސް ނުގޮސްކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ލަތީފް ވިދާޅުވީ ގެތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މިންވަރާމެދު އެ ގެތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުންނާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުންވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ލަތީފްވެސް ވިދާޅުވީ ގެތަކުގެ އަގު ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ހަމައެއް އިންސާފެއް ނެތިކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި 18 ގެއެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް