އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޖަޒީރާގެ ވެރިކަމެއްގައި ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެ: މިނިސްޓަރު ސައީދު

  • އިދިކޮޅުގައި ތިބީ ހަތަރު މީހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ކްރެޑިޓް ނަގަން އުޅެނީ ފިނޑިކަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:16 1,322

އޮކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު - ސައީދު ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުކޮށްފައި - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ވެރިކަންކުރުމަށް އަންނަ ބަޔަކަށް ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަކީނާ މަންޒިލްގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ޖަޒީރާ ވެރިކަމެއްގައި ރަށްރަށުން ނަރުދަމާއެއް ބަނދަރެއް ނަހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސައީދު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދެއްވާނެ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަންކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެއްވުމުން ބްރިޖުގެ އޯނާރޝިޕް ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ހަތަރު މީހަކު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވިގެންދިޔަ ބުރިޖުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކަންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި އެވާހަކަ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާހަކަ ދުނިޔޭގެ ތިރީހަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެކަނިވެސް ދެއްކި ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ބްރިޖުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ހައްޤެއް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ނެތް ކަމަށާއި ބުރިޖު އެޅުމުން އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ނަންގަވަން އެބޭފުޅުން އުޅެނީ ފިޑިކަމުން ކަމަށެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް