އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމް

އަމްޖޭގެ "ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް "2017 ބާއްވަނީ

  • މި ފެސްޓިވަލްގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރިއަށް
  • ޖުމްލަ 17 ފިލްމެއް އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:04 2,400

ޑައިރެކްޓަރ އަމްޖަދު އިބްރާހިމް - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް 2017 ގެ ނަމުގައި ފިލްމް ވެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހިމް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ނިމިގެން ދިޔަ 7 ވަނަ ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ އަމްޖޭ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމަތު ދެމުން ބުނީ މި ފިލްމް ފެސްޓިވަލަކީ އަމްޖޭ މިހާތަނަށް ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތައް ހިމަނައިގެން ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ފެސްޓިވަލެއް ކަމަށެވެ.

 

މިހާތަނަށް 50 ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ އަމްޖޭ ބުނީ މި ފެސްޓިވަލްގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ޖުމްލަ 17 ފިލްމެއް އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފިލމުތައް ސެލެކްޓް ކުރުމާއި އެޗްވީއެފްކޮށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ފޯމެޓް ބަދަލު ކުރުން ކަމަށެވެ.

 

ފެސްޓިވަލް ފެށޭނެ ދުވަހެއް އެނގޭނީ އޮލިމްޕަސް ލިބޭނެ ދުވަހެއް އެންގުމުން ކަމަށާއި ޓިކެޓްގެ އަގު ކަނޑައެޅޭނީ ވެސް އޮލިސްޕަސް ލިބޭ އަގަކަށް ބަލާފައި ކަމަށް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

 

މި ފެސްޓިވަލްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހުކުރު ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް