ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ސިހުރު

ސިހުރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކިހަވަކެއް އާ ސަހަރާގެ މަހާނައަކުން ނަގައިފި

  • އެ ކިހައް ނަގާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު
  • ފުލުހުން ވެސް ވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ބަލަމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައި
  • މިދުވަސްވަރު އެފަދަ ތަކެތި ވަޅުލާން ގެންދާވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައި

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 27 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 10:43 5,270

އާސަހަރާއިން ފުލުހުން ނެގިކަމަށް ބުނާ ކިހަވަކުގެ ފޮޓޯ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސިހުރު ކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާ ކިހަވަކެއް އާ ސަހަރާގެ މަހާނައެއްގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފުލުހުން ނަގައިގެން ގެންގޮސްފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވެސް ވަނީ އޭގެ ފޮޓޯއެއް ލިބިފައެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުން އެ ކިހައް ނަގާފައި ވަނީ އާސަހަރާގެ މަހާނައެއްގައި ވަޅުލާފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި އެކިހައް ފުލުހުން ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

މިމަހު 19 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން އާ ސަހަރާއަށް ގޮސް އެ ކިހައް ނަގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބިފައިވާއިރު، ފުލުހުން ވެސް ވަނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނައިން އެފަދަ ގޮތް ނޭނގޭ ބާވަތުގެ ތަކެތި އާސަހަރާގައި ވަޅުލުމަށް ގެންދެއެވެ. އަދި އާސަހަރާގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ލާރި ދީގެން ވަޅުލާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބިފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަންގައިގެން ކަމަށް ބުނެ ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާ ކަމަށް ވެސް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެގޮތަށް ވަޅުލާން ގެންދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގަބުރު ގޮތަށް ކަފުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ވެސް ހިމެނޭކަން އެނގިފައިވާއިރު ވަކި ނަމެއް ކިޔާ މީހުންގެ މަހާނަތަކުގައި އެފަދަ ތަކެތި ވަޅުލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވެސް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ސިހުރު ހަދާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ވެސް ވަނީ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހައްޔަރުކުރީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްރާހީމާއި އެ ކައުންސިލްގެ ސީނިއާ އެޑްމިން އޮފިސަރު ހުސައިން އަލީގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ދެ މީހެކެވެ. ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދު މުއްދަތު ކުރިން އިތުރު ކުރުމަށް ފަހު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ދޫކޮށްލީ އިސްމާއީލް އާއި އާންމުންގެ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް