ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ޒައިނުއްދީން ޒިދާން

ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ސާބަސް، އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ތަފާތުވާނެ: ޒިދާން

  • ސެލްޓަވިގޯ މެޗުގައި އެންމެފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް ކުޅުންތެރިން މޮޅުވާން މަސައްކަތްކުރި: ޒިދާން
  • ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި މުބާރާތުން ކެޓުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ: ޒިދާން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:03 1,513

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިދާން - ގޫގުލް

ކޮޕާޑެލްރޭގައި ސެލްޓަވިގޯ އަތުން 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ތައުރީފްކުރާ ކަމަށާއި، އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ނަތީޖާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

 

މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޒިދާން ބުނީ މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެންމެފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް މޮޅުވާން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ޒިދާން ބުނީ މެޗުން އެއްވަރުވެ، އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި މުބާރާތުން ކެޓުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ނަތީޖާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ޒިދާން ބުނީ ދެން ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ވެސް ބަހައްޓަންވީ ލީގު ތަށްޓަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރަނގަޅަށް ރެސްޓްކުރުމަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ލީގު މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

ރެއާލް މިހާރު ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށާއި، ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި އަދި މުބާރާތްތަކުގައި ޓީމު ލައްވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުވަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ޒިދާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް