ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:49
މާސޭއަށް ބަދަލުވި ޕެޓްރިކް އެވްރާ
މާސޭއަށް ބަދަލުވި ޕެޓްރިކް އެވްރާ
ގޫގުލް
ޕެޓްރިކް އެވްރާ
ޔުވަންޓަސް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެވްރާ މާސޭއާށް ބަދަލުވެއްޖެ
 
އެވްރާ ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ވެލެންސިއާ އަދި ކްރިސްޓަލް ޕަލަސްއިން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ
 
އެވްރާ މާސޭއަށް ބަދަލުވީ 18 މަސް ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ޔުވަންޓަސް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެޓީމުގެ ލެފްޓް ބެކް ފްރާންސްގެ މާސޭ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އެވްރާ މާސޭއަށް ބަދަލުވީކަން އެ ކްލަބުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އޭނާ އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވީ 18 މަސް ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބަދަލުވީ އަގެއް އަދި ކަށަވަރެއްނުވެއެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އެވްރާ މާސޭއަށް ބަދަލުވީ އިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ވެލެންސިއާ އަދި ކްރިސްޓަލް ޕަލަސްއިން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ކްލަބްތަކުން ވަނީ ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތައްވެސް އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އިޓަލީ ލީގުން ކެރިޔަރު ފެށި އެވްރާ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީޒަންތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ނުވަ ސީޒަން ކުޅެ، 379 މެޗުގައި 10 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެޓީމާއެކު ފަސް ޕްރިމިއާ ލީގު ތަށު، ތިން ފުޓްބޯލް ލީގުކަޕް، ފަސް އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް އަދި އެއް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އެވްރާ ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވެ ކުޅުނު ތިން ސީޒަނުގައިވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަށް ކުޅުނު 82 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، ދެ ލީގު ތަށި އަދި ދެ ލީގް ކަޕް އޭނާ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް